• ПИСНА ЛИ ВИ ДА ДАВАТЕ И БЕЗ ТОВА ТРУДНО ЗАРАБОТЕНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПОРАДИ АБСУРДНИ ПРИЧИНИ?

  • ИСКАТЕ ЛИ ДА ТРУПАТЕ ПАРИ ЗА СЕБЕ СИ, НЕ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ?

  • НИЕ ЩЕ ВИ ПОДАДЕМ РЪКА И ЩЕ ВИ ИЗВАДИМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИ!

Опашки и "Изчакайте, моля."

    Още „товарищ” Ленин е казал: „Доверяй, но проверявай”. Контрола е хубаво нещо, но той трябва да е в умерени граници.

    От времето на развития социализъм та до сега – желанието на държавата да контролира всички, навсякъде и по всяко време затормозяват малкия и средния бизнес.

    Не е здравословно за българския работодател да живее във вечен страх от всякакви проверки и ревизии.

    Ако погледнем общото мнение, всеки проверяващ служител, стига да поиска ще открие винаги поне една нередност, която да документира, опише и състави съответния акт за установяване на административно нарушение, т.н. АУАН.

    Законовите санкции по своята същност притежават възпитателен характер, но основната идея е превантивност – предварително да дисциплинира и да елиминира повторяемостта на нарушението.

     Едва ли не всеки ден от Министерски съвет и от държавни организации се създават, изменят и отменят десетки наредби.               Работодателите дори и да искат да ги следят, трябва да прекратят всяка друга работа, свързана с предмета си на дейност, и да следят всички нормативни промени в установения до този момент ред във всяка една сфера на икономическо-регулиращите нормативи, съставени най-вече от Инспекция по труда, Агенция по храните /за хранително-вкусовата промишленост, заведения за хранене /, Агенция по метрологичен и технически надзор, община /по местонахождение на бизнеса /, НАП и още много други.

    Всички тези структури имат право да проверяват и да санкционират нарушителите при констатиране на нередности.

    Много често, овластените от държавата да извършват проверките служители, мислейки, че от тях зависи „живота, вселената и всичко останало”, налагат непосилни глоби и наказания на малките и средни предприятия.

    Всеки гражданин, всеки един работодател, всяка една фирма може да извърши или вече е извършвала, дори без да знае неволно нарушение. Никой не е застрахован. Много често тези неща се случват от незнание, но както са казали още римляните – познаването на закона не те оневинява.

    Въпреки това трябва да има някаква средна, балансирана точка между контролните органи и бизнеса. Има два начина да се постигне това.

    Първият е един човек от всяка фирма да се занимава само и единствено със законовите разпоредби, да следи всички промени и да изготвя всички необходими документи и да извършва необходимите изискващи се действия, за да защити бизнеса.

    Втория вариант е да намерите фирма, която да поеме цялата бюрокрация и документооборота, която регулярно да извършва "учебни проверки" - както в казармата. Фирма, която да даде спокойствието, което е необходимо на бизнеса да си върши пряката работа ... въпреки бюрокрацията.

 

Още статии и интересни факти можете да намерите в нашия блог - >

 4

 

 „АТЛАС ПЛОВДИВ” ЕООД - Административни услуги : Изготвяне на документация - ХЕИ, Инспекция по труда, Агенция по храните, Пожарна

 

Търсене