• ПИСНА ЛИ ВИ ДА ДАВАТЕ И БЕЗ ТОВА ТРУДНО ЗАРАБОТЕНИТЕ СИ СПЕСТЯВАНИЯ НА ДЪРЖАВАТА ПОРАДИ АБСУРДНИ ПРИЧИНИ?

  • ИСКАТЕ ЛИ ДА ТРУПАТЕ ПАРИ ЗА СЕБЕ СИ, НЕ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ?

  • НИЕ ЩЕ ВИ ПОДАДЕМ РЪКА И ЩЕ ВИ ИЗВАДИМ ОТ ПОРОЧНИЯ КРЪГ НА ПЛАЩАНЕТО НА ГЛОБИ!

Законно е това строителство, което раполага с всички изискуеми документи, изпълнено е точно по одобрените строителсни книжа и с качествени строителни материали.

Инвеститора, т.н. възложител в ЗУТ /Закона за устройство на територията/, извървява дълъг път след формулиране на идеята за даден строеж до резлизацията и оконачелно завършване на строежа. Необходимо е да се започне с подробни многобройни проучвания, които ако не се направят в даден момент по време на строителството биха могли да се превърнат в непреодолими пречки – като например каква е категорията и предназначението на участъка здемя, на която иска да строи; дали има строителна забрана за зоната, в която се намира парцела; има ли някакви законови ограничения за видовете строежи на този и съседните парцели; как стои въпроса с регистрацията на паметници на културата в настоящия и съседните парцели, което може да доведе до допълнителни проблеми с Министерство на културата и ДНСК.

Необходимо е да се прегледат възможностите на техническата инфраструктура – какви са възможните връзки към експлоатационните и разпределителните дружества – ВиК, електроразпределителни, достъп до строежа и пътища.

Главният архитект на съответната общинска или районна администрация трябва да Ви издаде Виза за проучване и проектиране, която показва какво е разрешеното строителство в съответния имот, какви строителните граници и разрешените параметри на строежа. Едва след това може да се пристъпи към изготвяне на проект, който да е съобразен с резултатите от проучванията и визата.

За съжаление, това е само Началото.

Какво точно и как се прави и какво следва ПОСЛЕ ... обадете ни се. Ние ще ви помогнем.